Telekom Srpske

Telekomunikacije Republike Srpske AD je je operator fiksne i mobilne telefonije u Republici Srpskoj (unutar BiH).

Телеком Српске
Telekom Srpske
Tip Akcionarsko društvo
Osnovana 1. juna 1992.
Sjedište Banja Luka, Republika Srpska
Ključni kadroviPredrag Ćulibrk
IndustrijaKomunikacijske usluge
ProizvodiFiksna telefonija
Mobilna telefonija
Broadband, Internet usluge
IT/Network usluge
Zaposlenika11 000
Web-sajthttp://www.telekomsrpske.com

Uprava Telekoma SrpskeUredi

Dana 18.06.2007. godine u Banja Luci Upravni odbor Telekoma Srpske je donio Odluku o konstituisanju Upravnog odbora, a za predsjednika Upravnog odbora imenovan je mr Draško Petrović. Na istoj sjednici je imenovan i novi generalni direktor Telekoma Srpske – Predrag Ćulibrk. Dana 19.06.2007. godine, a u skladu sa odlukom Upravnog odbora Preduzeća, generalni direktor je imenovao izvršne direktore Preduzeća, kako slijedi:

 • izvršni direktor za marketing i prodaju

Goran Božić, dipl. inž,

 • izvršni direktor za korporativno upravljanje

Marko Lopičić, dipl. pravnik

 • izvršni direktor za finansije

Jasmina Lopičić, dipl. ekonomista

 • izvršni direktor za mobilnu mrežu

mr Milenko Cvijanović, dipl. inž

 • izvršni direktor za fiksnu mrežu

Saša Adamović, dipl.inž

UslugeUredi

M:telUredi

Preuzimanjem Telekoma Srpske od strane Telekoma Srbija, MOBI’S je promijenio ime u m:tel. Međutim, ova promjena je mnogo više od promjene naziva kompanije.

TEOL je za svoje korisnike obezbijedio zaštitu od virusa koji dolaze putem email poruka i zaštitu od spam poruka (neželjene pošte). Prednosti antivirus i antispam zaštite su povećana sigurnost vašeg računara, smanjeni troškovi zbog manjeg broja neželjenih poruka, ušteda vremena.

Korisnici imaju mogućnost da sami vrše podešavanja nivoa sigurnosti na svom email nalogu. Podešavanja se mogu vršiti na my.teol.net korisničkim stranama. Naš mail sistem je podešen tako da će obezbijediti antivirus i antispam zaštitu za sve korisnike i bez njihove intervencije u korisničkom panelu. Korisnicima koji žele dodatno da podešavaju parametre zaštite za svoj email nalog, savjetujemo da pri podešavanjima budu oprezni, kako ne bi blokirali regularne email poruke, primili virus na svoj nezaštićen računar i slično.

IstorijatUredi

Strukturu funkcionisanja PTT sistema na zajedničkom prostoru bivše Jugoslavije promenili su ratni događaji. Odlukom vlade Republike Srpske od 1. juna 1992. god. formirano je jedinstveno Javno preduzeće PTT saobraćaja RS sa ciljem obezbeđivanja tehničko-tehnološkog jedinstva PTT sistema. Ova organizacija, stalno prilagođavana ratnim događajima, ispunila je svoje zadatke i trajala je do 1996. god.

Podela Javnog preduzeća PTT saobraćaja na Poštu i Telekom izvršena je na osnovu programa definisanog od strane resornog ministarstva u maju 1996. godine, a formiranje dva nezavisna preduzeća Telekom Srpske i Srpske pošte izvršeno je u decembru 1996. god, otkada se delatnost telekomunikacija obavljala u JODP za telekomunikacije. Od novembra 2002. godine Telekom Srpske je korporatizovan i radi kao akcionarsko društvo. Uporedo s ekspanzijom i modernizacijom tehničkih resursa pristupilo se reorganizaciji Telekoma Srpske na način koji omogućava formiranje moderne kompanije koja je orentisana ka slobodnom tržištu i sposobna da se suoči sa svim njegovim izazovima.

U decembru 2006., Telekom Srbija je pobedio na tenderu Vlade Republike Srpske za otkup 65 odsto deonica Telekoma Srpske sa ponudom od 646 miliona evra, čime je postao većinski vlasnik ove kompanije.

Novi Zakon o javnim preduzećima uslovio je novu makro-organizaciju Telekoma Srpske koju čine:

 • Direkc== Organizacija ==

ija za fiksnu mrežu

 • Direkcija za mobilnu mrežu
 • Direkcija za finansije
 • Direkcija za korporativno upravljanje
 • Direkcija za marketing i prodaju

U Preduzeću su organizovane radne jedinice kao tehničko-tehnološke, saobraćajne i radne celine za obavljanje poslova iz delatnosti Preduzeća na određenom području.

 • Tranzitni Telekomi: Banja Luka, Bijeljina, I. Sarajevo.
 • Regionalni Telekomi: Prijedor, Doboj, Mrkonjić Grad u sklopu Tranzitnog Telekoma Banja Luka, Brčko i Zvornik u sklopu Tranzitnog Telekoma Bijeljina, Foča i Trebinje u sklopu Tranzitnog Telekoma Istocno Sarajevo.

Za pružanje usluga Mobilne telefonije u Republici Srpskoj na nivou Preduzeća je specijalizovana Radna jedinica za Mobilnu telefoniju M*tel. Za Internet servise specijalizovana je Radna jedinica za Internet servise Telekoma Srpske TEOL.

Vanjske vezeUredi