Telefonka je kriptogramno-slikovna zagonetka koja u postavci ima crtež telefonskog brojčanika i jedan telefonski broj na osnovu koga treba pogoditi u koje je mjesto (npr. u Hrvatskoj) upućen telefonski poziv.

Telefonka iz "Osmosmjerke" broj 180 (18. V. 1997)

Pravila Uredi

  • Uz svaku brojku (znamenku) na telefonskom brojčaniku nalaze se tri slova abecede i to uz brojku 1 prva tri slova (a, b, c), uz brojku 2 sljedeća tri slova (č, ć, d) i tako do nule (O), uz koju su tri posljednja slova (v, z, ž).
  • Za rješenje se obično uzimaju imena naselja od 5, 6, 7 ili 8 slova da bi broj uz crtež ličio na telefonski broj.
  • Telefonka se rješava tako da se prema brojkama kombinuju slova dok se ne dođe do rješenje. Na primjeru sa slike dat je broj 815 811. Brojci 8 odgovaraju slova P, R, S. Sljedećoj brojci 1 odgovaraju slova A, B, C. Zato traženo ime naselja može počinjati slovima pa-, ra- ili sa- (dok ostale kombinacije nisu moguće: pb-, rb-, sb-, pc-, rc-, sc-). Treća brojka je 5, a njoj odgovaraju slova I, J, K. Dodavanjem tih slova na ranije određene početke nastoji se doći do traženog imena: paj-, pak-, raj-, rak-, saj-, sak-. Ostale kombinacije nisu vjerovatne. Vještiji rješavač već će na ovom koraku uvidjeti da najviše obećava početak pak-. Preostale brojke i slova koja im pripadaju pokazaće da se radi o imenu Pakrac. Ako se ni nakon tri koraka ne vidi rješenje, na sličan način treba kombinovati s četvrtom, petom itd. brojkom.
  • Za rješnje ne treba birati imena potpuno nepoznatih mjesta, iako će vrlo vješti rješavači vjerovatno i njih pronaći.

Historijat Uredi

U hrvatskoj enigmatici telefonku od svojih početnih brojeva objavljuje bjelovarska Osmosmjerka. Ideja i crtež vjerovatno su preuzeti iz neke strane enigmatike. Dosad objavljene telefonke sastavljali su Hrvoje Horvat i Stjepan Horvat.

Izvori Uredi

  • Hrvoje Horvat: "Telefonka", "Osmosmjerka", VIII, 180, 31 – Bjelovar, 18. V. 1997.