Telekran ili teleekran (engleski: telescreen) je naziv za uređaj opisan u Orwellovom romanu 1984, a koji predstavlja kombinaciju televizora i video kamere. Njegova je svrha dvostruka - pružati televizijski program gledateljima, a istovremeno nadzirati njihove aktivnosti, te tako preventivno uklanjati svaku subverziju prema vladajućem režimu Oceanije.

U romanu su svi članovi Vanjske i Unutrašnje partije dužni imati teleekrane u svojim stanovima, dok se na javnim mjestima vlasti prolovima obraćaju pomoću velikih javnih teleekrana gdje služe za javne rituale kao Dva minuta mržnje. Charrington, staretinar koji živi među prolovima, nema teleekran u svojoj trgovini i tvrdi da su oni "preskupi" za najsiromašnije dijelove stanovništva; roman sugerira da se oni koriste i zato jer taj dio stanovništva ne predstavlja opasnost po režim. Teleekrani nisu u stanju snimati u mraku, ali zato bilježe najmanje zvukove, uključujući otkucaje nečijeg srca.

O'Brien, jedan od likova u romanu, tvrdi da je članovima Unutrašnje partije poput njega samog, dozvoljeno isključivati teleekrane, iako obično na trideset minuta.