Telebojci

(Preusmjereno sa stranice Telebojani)

Telebojci (starogrčki: Τηλεβόαι, Tēlebóai) bili su, u grčkoj mitologiji, pleme koje je živelo u Akarnaniji.[1] Njihov predak bio je navodno neki Teleboj, sin Pterelajev i brat Tafijev, eponim Tafljana.[2] Pošto su neko vreme živeli u kopnenoj Grčki, Telebojci su se preselili na ostrvo Tafos, na kojem su već živeli Tafljani, narod koji je bio s njima srodan.[2] Odatle su ta dva naroda preduzimala piratske napade po celoj Grčkoj, a imena "Telebojci" i "Tafljani" kasnije su se upotrebljavala da označe uopšte žitelje Tafosa.[2] U Pseudo-Apolodorovoj Biblioteci činjenica da za stanovnike Tafosa postoje dva imena pripusuje se tome što je prvo naselje na ostrvu utemeljio Tafije, ali je on sam stanovnike nazvao Telebojcima zato što je "otišao daleko od svoje domovine" (starogrčki: τηλοῦ τῆς πατρίδος ἔβη), jer pisac to ime izvodi iz priloga τηλοῦ ("daleko") i glagolskog oblika ἔβη ("otišao").[3] Prema mitu, Tafljani i Telebojci usmrtili su braću Alkmene (sa kojom su oba ta naroda bila povezana), a taj je zločin osvetio njen suprug Amfitrion tako što je razrušio njihova naselja uz pomoć Beoćana, Lokriđana i Fokiđana.[4]

Reference

uredi