Tawakoni.- Pleme američkih Indijanaca porodice Caddoan i ogranak Indijanaca Wichita, naseljeni kasnih desetih godina 18. stoljeća na na donjem toku rijeke Canadian u Oklahomi gdje ih 1719. nalazi Jean Baptiste Bénard de la Harpe. Sa područja Canadiana Tawakoni i srodna plemena su potisnuti prema jugu, sve do u Teksas, gdje ih u 18. stoljeću nalazimo u krajevima oko današnjih gradova Waco i Palestine. Godine 1753. Tawakoni su se urotili sa Hasinaima protiv Španjolaca u istočnom Teksasu, a ulaze i u savez sa plemenom Taowaya te 1758. napadaju na misiju Santa Cruz de San Sabá. Kasnije se o njima čuje 1772, 1778 i 1779. kada u posjetu njihovim selima dolazi Athanase de Mézières. Juan Agustín Morfi locira 1781 selo Quiscat na desnoj obali rijeke Brazos u Teksasu, ali ono po svoj prilici pripada plemenu Kichai. Tawakoni sa Teksasom potpisuju ugovor 1843 i sa Sjedinjenim Državama 1837 i 1856, da bi 1859 bili protjerani iz Teksasa na područje Oklahome gdje su se ujedinili sa Wichitama. Brojno stanje Tawakona iznosilo je 1700 oko 1,000 a 1859 izbrojano ih je svega 204. U kasnijim vremenima više se ne popisuju posebno. Potomci im i danas žive u Oklahomi zajedno sa Wichita i Waco Indijancima.

Vanjske poveznice uredi