Taurini su bili drevno keltsko-ligurijsko pleme koje je u 1. milenijumu pne. živjelo u Cisalpinskoj Galiji. Postojbina im je bila u gornjem toku rijeke Po, na području današnjeg Pijemonta. Njihovi dugogodišnji neprijatelji su bili pleme Insubra. Zbog toga ih je za vrijeme drugog punskog rata 217. pne. napao Hanibal, koji je s Insubrima bio sklopio savez. Nakon toga se Taurini više ne spominju, iako je 27. pne. Oktavijan August na području današnjeg Pijemonta osnovao koloniju Castra Taurinorum, kasnije nazvanu Julia Augusta Taurinorum, koja je danas poznata kao Torino.