Tatadim (? - 959?) je bio neguš Etiopije iz dinastije Zagaj. Tadese Tamrat navodi da je bio najstariji sin Mara Takla Hajmanota. Prema Gadla Yemrehana Krestosu je, u nastojanju da osigura krunu, ratovao protiv Jan Seyuma i Germa Seyuma, za koje drugi izvori navode da su mu bili braća.

Prethodi:
Mara Takla Haymanot
car Etiopije Slijedi:
Jan Seyum