Tarsatica.- Japodskokeltska gradina na Trsatu, zatim rimsko naselje na ušću Rječine iz kojeg se razvio grad Fiume-Rijeka,

Rimski luk na ulazu u Castrum Tarsatica (riječki Stari grad)

O imenu Tarsatica - Rijeka i TrsatUredi

Prvo naselje Tarsatica bila je japodsko-keltska gradina na Trsatu, a zatim rimski castrum i koga se razvio rimski grad na desnoj strani ušća Rječin (Tarsia flumen), nalazilo se na mjestu današnjeg Starog grada (Zitavecia), kao važno obrambeno rimsko uporište u IV stoljeću, razaran više puta u kasnoj antici pa stanovništvo bjži u sigurniju Istru (Italiju), a manji dio se sklanja na stari kašteljer na brdu (138m) za koji lokalitet i ostaje ime Tersatto, tj. Trsat pa 799. kod Franaka u borbi sa Hrvatima na obroncima brda pogiba i markgrof Erik. Samo ime je od keltsog naziva Tar sa, u značenju 'litica uz rijeku' . Pod imenom Tarsato se spominje u Vinodolskom zakoniku 1288., kao sjedište Vinodolske župe i u posjedu krčkih knezova, kasnije Frankopana. Na mjestu bivše rimske Tarsatice u XI. stoljeću se razvij grad Flumen Rekà (Rijeka) s kulama, trgovinama i ulicama, koja će od 1466. uz manje prekide do 1918. pripadati Habsburgovcima. Današnji Trsat se prostire između starog grada Trsata (Gradina) do nekadašnje kasarne i do strmice na sjever. Stari nazivi Tarsatica i Tarsa sačuvali su se u nazivima popularnih ugostiteljskih lokala na Trsatu.

Starija povijestUredi

Trsat je u mlađem željeznom dobu pripadao Japodima, a tek je kasnije uvršten pod teritorij rimljana iz ekonomsko – trgovačkih i vojno – strateških razloga. Dolaskom rimljana, a prije I. stoljeća, tadašnje naselje počinje prerastati u gradsko naselje rimskog tipa zadržavši važnost centralnog naselja. Bilo je koncipirano po modelu rimskih municipija. Upravu su sačinjavali najznačajniji građani, a u povjesnim se izvorima spominje i djelovanje svećenika.

Na kraju antike, točnije krajem šestog i početkom sedmog stoljeća rimska Tarsatica je razorena kod avarskoslavenske provale.

PovezanoUredi