Tanoan (Tañoan) su porodica (Powell, 1878) indijanskih jezika i plemena sa Jugozapada Sjedinjenih Država, u Novom Meksiku i Teksasu. Porodica Tanoan danas se dovodi u vezu sa porodicom Kiowan u širu porodicu Kiowa-Tanoan, i vodi kao dio Velike porodice Aztec-Tanoan. Tanoan plemena imaju 'pueblo' tip kulture, stalno-naseljenih ratara, uzgajivača kukuruza koji žive u terasastim kućama izgrađenim od adoba (ćerpiča ). Tanoani su locirani u pueblima uz Rio Grande u Novom Meksiku, ali neki i u zapadnom Teksasu (Isleta del Sur i Senecú del Sur), i Hano u Arizoni. Ostali predstavnici su u Novom Meksiku.

Govorno područje jezika plemena Tanoan
  • Južni Tanoan (Tano). praktično nestali.

Vanjske veze

uredi