Tano, izumrlo pleme porodice Kiowa-Tanoan koje je živjelo na području od Santa Fea do Goldena u Novom Meksiku. Sami sebe oni su nazivali T'han-u-ge, od čega su Tiwa Indijanci napravili naziv Taháno, koje se na koncu pretvorilo u Tano. Njihovo ime kasnije su lingvisti posudili da označe ime jezične porodice Tanoan (danas Kiowa-Tanoan). Tano Indijanci bili su najsrodniji plemenu Tewa od kojih su se odvojili, danas ih označavaju i imenom Southern Tewa /ili Južni Tewa/. Kada je 1540. Coronado prošao njihovom zemljom, ona je gotovo opustjela zbog napada Teya Indijanaca. Ove danas poznajemo kao Hasinai. 1630. od njihovih mnogobrojnih gradova-puebala ostalo je samo pet.

Tijekom Pueblo ustanaka od 1680-1696 gradovi Tanoa opustješe još više, većina ih se nakon 1694. preselila u Arizonu među Hopi Indijance, miroljubivo pleme uzgajivača kukuruza koji nose nadimak 'Miroljubivi' ('Peaceful'). Većinu ovih preživjelih u ranom 19. stoljeću istrijebile su boginje. Nešto potomaka moglo bi biti u pueblo-plemenu Santo Domingo. Pleme Hano s Hopi rezervata u Arizoni, potomci su Tewa Indijanaca koji su tamo našli utočište nakon Pueblo-ustanka koji se desio između 1680-1692.

Najpoznatiji puebli Tano Indijanaca bili su Ciénega (u kojemu je bilo i Keresa), nalazio se u dolini Rio Santa Fé, 12 kilometara jugozapadno od Santa Fea. Tu su još bili Pueblo Blanco, Pueblo Colorado, Pueblo de los Silos, Pueblo Largo, Galisteo, i niz drugih.

Vanjske veze uredi