Tanakin memorandum

Tanakin memorandum (田中上奏文 Tanaka Jōsōbun?) ili Tanakin plan je navodni službeni dokument japanske vlade koji je krajem 1920-ih premijer Giichi Tanaka uputio tadašnjem caru Hirohitu i u kojem se navode planovi za uspostavljanje japanske vlasti nad ostatkom svijeta, pri čemu je bilo ključno osvajanje Kine. Tanakin memorandum je prvi put objavljen u decembru 1929. godine u Nankingu u časopisu koji je pod uticajem nacionalističke stranke Kuomintang; godine 1931. je engleski prijevod objavljen u Šangaju. Sadržaj teksta je navodio kako Japan, da bi osvojio svijet, mora zauzeti Aziju, pri čemu je nužan preduvjet osvajanje Kina, da koje nije moguće prije nego što se uspostavi japanska vlast nad Mandžurijom i Unutrašnjom Mongolijom; nakon pada Kine, sve azijske i pacifičke zemlje će se u strahu predati pod japansku vlast. U nekim kasnijim verzijama na engleskom je Tanakin plan sadržavao planove da se nakon osvajanja Mandžurije i Kine krene osvojiti Sibir i SSSR, potom uspostave baze na Pacifiku i sa njih izvrši invazija i okupacija SAD.

Tanakin je memorandum izazvao pažnju 1930-ih i početkom 1940-ih, s obzirom da je njegov tekst savršeno odgovarao aktualnim zbivanjima, odnosno japanskim akcijama kao što su Mukdenski incident, invazija Mandžurije, potom Kine, pokušaj osvajanja Mongolije, Indokine i konačno napada na Pearl Harbor i pacifička kampanja u Drugom svjetskom ratu. Iz istih razloga se smatrao autentičnim, te je, pogotovo u Drugom svjetskom ratu, od strane SAD i Saveznika korišten u propagandne svrhe, te uspoređivan sa Hitlerovim Mein Kampfom.

Međutim, nakon kapitulacije i američke okupacije Japana, pokušaji da se utvrdi autentičnost Tanakinog memoranduma uvidom u službene arhive nisu dali nikakvog rezultata. Danas se većina relevantnih historičara slaže kako je riječ o falsifikatu, odnosno kineskoj propagandi koja je, pak, vješto znala iskoristiti stvarne trendove ili razmišljanja u tadašnjem japanskom vojno-političkom establishmentu. Kasnijih su se godina pojavile i špekulacije da je izvor falsifikata u sovjetskim, odnosno komunističkim krugovima, te da je svrha podmetnutog dokumenta bila stvaranje razdora između antisovjetskog Japana i zapadnih sila.

Vidi još uredi