Mračni oblaci nad Ohajom.

Tama je odsustvo svetlosti.