Tama je odsustvo svetlosti.

Mračni oblaci nad Ohajom.