Talačka kriza u japanskoj ambasadi

Talačka kriza u japanskoj ambasadi je izraz kojim se opisuju događaji koji su se od 17. 12. 1996. do 22. 4. 1997.) odigravali u japanskoj ambasadi u Limi, glavnom gradu Perua.

Dana 17. 12. 1996, članovi revolucionarne organizacije MRTA na čelu sa 43-godišnjim Néstorom Cerpom zaposjeli su japansku ambasadu u Limi, Peru. Tražili su oslobođenje oko 400 njihovih pristaša iz zatvora. U početku imali su oko 600 taoca, no ubrzo su oslobodili više od polovicu ljudi.

Tadašnji peruanski predsjednik Alberto Fujimori nije želio popustiti pred terorističkim zahtjevima pa je talačka kriza potrajala više od četiri mjeseca. Dana 22. 4. 1997., grupa od oko 140 njegovih komandosa upala je u kompleks, ubivši sve revolucionare. Navodno su neki od njih bili ubijeni i nakon predaje.