Tafije je u grčkoj mitologiji osnivač i prvi vladar grada Tafosa na istoimenom ostrvu uz obalu Akarnanije.[1] Po njemu su nazvani Tafljanima stanovnici Tafosa i drugih obližnjih ostrva, koji su kasnije, u vreme trojanskog rata, potpadali pod vlast Odiseja, čiji je dvor bio na Itaci. Prema jednoj genealoškoj verziji, Tafijevi su roditelji bili Posejdon i Hipotoja, kći Mestora, sina Persejevoga.[2][3] No, prema drugoj genealoškoj verziji, Tafijev je otac bio Pterelaj, sin Lelega, koji je bio kralj u Akarnaniji.[4] Obe se verzije slažu u tome da je Tafije imao sina, koji se takođe zvao Pterelaj.

Reference

uredi