Tabor (Slovenija)

višeznačna odrednica na Vikimediji


Tabor u je naziv koji se koristi za nekoliko lokacija u Sloveniji :

Tabor je također slovenski naziv za politički skup, odnosno vojni logor, koji je u 19. vijeku ušao u hrvatsku političku terminologiju.