Primarna operacija u diferencijalnom kalkulusu je računanje derivacije. Ova tabela sadrži derivacije nekih osnovnih funkcija. U sljedećem tekstu, f i g su diferencijabilne funkciju u skupu realnih brojeva, a c je realan broj. Ove formule su dovoljne za izračunavanje derivacija bilo koje elementarne funkcije.

Oblasti u matematičkoj analizi

Fundamentalna teorema
Limes funkcije
Kontinuitet
Vektorska algebra
Tenzor
Teorem srednje vrijednosti

Diferencijacija

Derivacija proizvoda
Derivacija količnika
Derivacija složene funkcije
Implicitna diferencijacija
Taylorova teorema
Tablica izvoda

Integracija

Spisak integrala
Neodređeni integral
Određeni integral
Višestruki integral
Nepravi integrali
Parcijalna integracija
Integracija metodom substitucije
Trigonometrijska substitucija

Opća pravila diferenciranja uredi

Linearnost
 
 
 
Pravilo derivacije proizvoda
 
Pravilo derivacije količnika
 
Pravilo derivacije funkcije sa potencijom
 
Pravilo derivacije složene funkcije
 
Pravilo derivacije logaritma
 

Derivacije jednostavnih funkcija uredi

 
 
 
 
 
 
 
 

Derivacije eksponencijalnih i logaritamskih funkcija uredi

 
 
 
 
 
 

Derivacija trigonometrijskih funkcije uredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derivacije hiperboličkih funkcija uredi