Tabernarija (lat. fabula tabernaria, doslovno "dućandžijska drama" od taberna = daščara, dućan) naziv je za vrstu drevne rimske komedije, koja je nakratko procvetala krajem 2. i početkom 1. veka pne., koja se bavila životom nižih društvenih slojeva i čija se radnja odvijala u nekom malom italskom gradu, obično pred radionicama, "udžericama" (tabernae) italskih zanatlija. Najverovatnije se radilo o podvrsti togate, komedije koja je obrađivala rimsku tematiku, za razliku od palijate, koja je, po uzoru na novu atičku komediju, prikazivala grčki život.[1] To bi značilo da su glavni pisci togate istovremeno i predstavnici rimske tabernarije, tj. Titinije, Tit Kvinkcije Ata i Lucije Afranije,[2] te da je kasnija trabeata (= "viteška komedija", prema odeći rimskih vitezova) predstavljala pokušaj da se togata uzdigne "na višu društvenu razinu".[3]

ReferenceUredi

LiteraturaUredi

  • Budimir, Milan; Flašar, Miron (1991). Pregled rimske književnosti. Beograd. 
  • Hornblower, Simon; Spawforth, Antony (2003). The Oxford Classical Dictionary. Oxford. 
  • Vratović, Vladimir (1977). "Rimska književnost", Povijest svjetske književnosti, knj. 2. Zagreb.