Tačnost i ponovljivost

Tačnost vrednosti veličine je kvalitativni pojam koji znači bliskost vrednosti veličine i referentne vrednosti.[1][2][3]

Tačnost ukazuje na blizinu rezultata merenja stvarnoj vrednosti, preciznost na ponovljivost merenja

Tačnost rezultata merenja je kvalitativni pojam koji znači bliskost rezultata merenja i stvarne vrednosti merene veličine.[2][3]

Ponovljivost i preciznost znače međusobnu bliskost rezultata uzastopnih merenja iste veličine u istim uslovima merenja.[2][3][4]

U kolokvijalnoj upotrebi se uzima da reči tačnost i precizost imaju isto značenje, međutim one imaju različita značenja u naučnoj metodologiji. Zato reč preciznost ne treba koristiti umesto reči ponovljivost, niti reči tačnost.[2][3]

Merni sistem može davati rezultat koji je tačan, ali ne i ponovljiv, ponovljiv ali ne i tačan, nijedno, ili oboje. Na primer, ako eksperiment sadrži sistematsku grešku, povećanje obima uzorka povećava ponovljivost, ali ne poboljšava tačnost. Eliminisanje sistematske greške poboljšava tačnost, ali se ne menja ponovljivost.

ReferenceUredi

  1. Goran Kostić; Metrološki priručnik; Fileks, Leskovac, 2014. (Može se naručiti sa Internet strane Symmetry.)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML; Međunarodni rečnik osnovnih i opštih termina u metrologiji; Savezni zavod za mere i dragocene metale, Beograd, 1996.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML; International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM) (JCGM 200:2012); Joint Committee for Guides in Metrology, 2012. (Downloadable via Internet site of the BIPM.)
  4. John Robert Taylor (1999). An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements. University Science Books. str. 128–129. ISBN 0-935702-75-X. http://books.google.com/books?id=giFQcZub80oC&pg=PA128.