Tačka (muzika)

Za ostale upotrebe, v. tačka (razvrstavanje).

Tačka ili točka, u muzici, oznaka za produženu notnu vrednost koja se nalazi iza note ili pauze i produžava njihovu vrednost za polovinu trajanja.

Tačka iza četvrtine note

Nota ili pauza sa tačkom naziva se još i punktirana nota (lat. punctum - tačka; ital. punto, engl. dot, fr. point)[1].

Primer polovine, četvrtine i osmine note sa tačkom i prikaz njihovog trajanja.
Primer polovine, četvrtine i osmine pauze sa tačkom i prikaz njihovog trajanja.

Sa dve tačke iza note ili pauze produžava se njeno trajanje za polovinu trajanja i još za polovinu od vrednosti koju dobijamo dodavanjem prve tačke.[2]

Primer polovine, četvrtine i osmine note sa dve tačke i prikaz njihovog trajanja.
Primer polovine, četvrtine i osmine pauze sa dve tačke i prikaz njihovog trajanja.

Punktirani ritmovi su vrlo česti i omiljeni u mnogim narodnim igrama (habanera, polka, mazurka), kao i u delima, kompozicijama umetničke muzike.

Ritam mazurke:

Mazurka iz baleta CoppéliaLeo Deliba ima punktirani ritam. Njegov prikaz dat je crvenim notnim vrednostima iznad.
Leo Delib: Mazurka
Punktirani ritam mazurke

Izvori

uredi

Vidi još

uredi