T konto u knjigovodstvu nam služi da poslovne promjene proknjižimo na odgovarajuće konta prihoda i rashoda, imovina i obveza i temeljnog kapitala.