Sweethearts (mjuzikl)

Sweethearts (sh. Srdašca) je američki kazališni mjuzikl, odnosno opereta za koji je muziku komponirao Victor Herbert, libreto Robert B. Smith, a dijaloge i radnju Harry B. Smith i Fred DeGresac, te koja je premijerno izvedena 1913. godine. Radnja je smještena u fiktivnu državu Ziliniju čija je princeza, sklanjajući se pred ratom, kao dijete skrivena u porodici običnih pralja.

Sweethearts
Opće informacije
MuzikaVictor Herbert
LibretoRobert B. Smith
Harry B. Smith
Fred DeGrésac
Informacije o premijeri
Premijeramart 1913.
Academy of Music
Boston, SAD
Adaptacije

Sweethearts je 1938. bila adaptirana u istoimeni film, poznat kao prvi cjelovečernje ostvarenje u boji studija MGM.