Svjetloća

fotometrijska fizikalna veličina

Svjetloća, svjetljivost ili luminancija (oznaka Ls) je fotometrijska fizikalna veličina, količnik svjetlosne jakosti Is širokoga plošnog izvora svjetlosti i ploštine P projekcije svjetleće plohe izvora okomite na smjer gledanja:

Parametri koji određuju svjetljivost.

Za sekundarne izvore svjetljivost ovisi o faktoru refleksije. Mjerna jedinica svjetljivosti jest kandela po četvornom metru (cd/m2). Primjerice, svjetljivost je zaslona računala između 50 i 300 cd/m2, a svjetljivost Sunčeva diska u podne oko 1,6 × 109 cd/m2.[1]

Objašnjenje uredi

Gledamo li direktno u nezaklonjenu električnu žarulju, ona nam blješti i brzo zamara očni živac, te čovjek gubi sposobnost razabiranja okolnih predmeta. Svaka površina koja svijetli, bez obzira na to je li ona sama izvor svjetlosti ili odbija (reflektira) svjetlo, ima izvjesnu svjetloću. Ta svjetloća može biti velika ili malena. Svjetloća Sunca je tako velika da u njega ne možemo gledati.[2]

Pod svjetloćom Ls neke plohe P razumijeva se omjer između jakosti svjetlosti u dotičnom smjeru i projekcije te plohe na ravninu koja je okomita na zrake svjetlosti. Matematički se to može opisati kao:

 

gdje je P’ za promatrača prividna veličina svjetleće plohe P. Pa je:

 

Najveća će biti svjetloća kada je θ = 0, to jest u smjeru gledanja, koji je okomit na plohu. Mjerna jedinica za svjetloću je 1 nit (nt). Nit je svjetloća svjetleće plohe od 1 m2, koja u okomitom smjeru emitira jakost od 1 kandele. Prema tome:

 

Veća jedinica je 1 stilb (sb):

 

Fotometrija uredi

Glavni članak: Fotometrija (optika)

Fotometrija je grana optike koja se bavi mjerenjem svojstava svjetlosti, u smislu njenog doživljenog sjaja u ljudskom oku.[3] Sedam osnovnih fotometrijskih veličina opisuje svojstva svjetlosti:

Veličina Mjerna jedinica
Energija ili količina svjetlosti Qs lumen sekunda lm⋅s
Svjetlosni tok ili fluks Φs lumen (cd⋅sr) lm
Intenzitet ili jačina svetla Is kandela (lm/sr) cd
Svjetloća ili luminancija Ls kandela po četvornom metru cd/m2
Osvetljenost ili iluminacija Es luks (lm/m2) lx
Ekspozicija ili izloženost svjetlosti Hs luks sekunda lx⋅s
Svjetlosna učinkovitost ili efektnost η lumen po vatu lm/W

Izvori uredi

  1. svjetljivost (luminancija), [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2016.
  2. Velimir Kruz: "Tehnička fizika za tehničke škole", "Školska knjiga" Zagreb, 1969.
  3. Bass, Michael (1995). Handbook of optics. New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-047974-7. 

Vidi još uredi