Otvori glavni meni
Sveta Zemlja, mapa iz 1759.
Hram Hristovog groba(hram Hristovog vaskrsenja
sveti grad Jerusalim
džamija Al Aksa

Sveta zemlja je prvenstveno versko značenje za prostor koji danas politički i geografski nazivamo Izrael i Palestina, a u širem značenju i delove susednih prostora(Liban, Sirija, Sinaj-Egipat). Ovaj prostor je kroz istoriju menjao nazive od Hanan,Palestina, Judeja, Obećana zemlja, Erec Izrael... i ima istoriju dugu od 3.500 godina. U Svetoj zemlji postoji oko 3.500 istorijskih ili svetih mesta. Tu se nalaze najsvetija mesta hrišćana, jevreja i muslimana.

Sadržaj/Садржај

Sveta Zemlja, religijskiUredi

Sveta zemlja kao što i ime kaže ima veliko značenje za tri svetske religije :hrišćanstvo, judaizam i islam. U Svetoj zemlji se nalaze značajna religijska mesta, od svetog grada Jerusalima ,Vitlejema,Hebrona, brda Sion, Maslinska gora, Nazaret,Kedronska dolina, Sinaj, Jerihon, Galilejsko jezero, reka Jordan, i dr.

Za HrišćaneUredi

je ovo mesto rođenja hrišćanske vere, mesto gde se rodio (Vitlejem), gde je prorokovao (Nazaret), i mesto smrti i vaskrsnuća Isusa Hrista(Jerusalim). Biblija, kao sveta knjiga opisuje događaje i predanja sa područja Svete Zemlje. Jedna od najvažniji odredišta prilikom pokloničkih putovanja hrišćana iz celog sveta je sveti grad Jerusalim, i staza bola koja vodi do brda Golgota gde je Grob Spasitelja i crkva Hristovog vaskrsenja(Saborna crkva Hristovog groba), koja se smatra centrom hrišćanskog sveta.

Za JevrejeUredi

je ovo Zemlja od Boga, “obećana” jevrejskom narodu. U njoj se nalazi veliki Hram u Jerusalimu, tu je i pećina Makpela (Hebron) gde počivaju skoro svi jevrejski preci, tu je i grob kralja Davida i dr. (na brdu Sion), grobovi proroka i sudija (Kedronska dolina, Maslinova gora,...), mesto polaganja zavetnog kovčega sa Deset božjih zapovesti(danas Nabulus),-moralni kodeks kod jevreja.

Za MuslimaneUredi

je Jerusalim treći po važnosti grad za islamsku veru, posle Meke i Medine, jer je to mesto(stena) odakle je Muhamed usnuo da je odleteo u nebo. Tu, na tom mestu(steni), na temeljima porušenog jevrejskog Hrama, je arapski kalif Abed el Malik gradi džamiju (Omarova ili Kupolu nad stenom), Al Aksa. Muslimani poštuju i jevrejskog praoca Abrahama(zovu ga Ibrahim), kao oca njihovog praoca Ismaila, i poštuju i mesto gde je sahranjen Abraham, pećina Makbela(Hebron).

Spoljašnje vezeUredi

  • Srbi i Jerusalim, Politika.[1]
  • Sv. Sava u Svetoj Zemlji, Srpsko nasleđe.[2]
  • Makabijada(Mala enciklo.)[3]
  • O Svetoj zemlji,Jerisalimu,Sinaju [4]