Sveriges Radio AB (Švedski radio) je švedska kompanija za javnu radio-difuziju. Osnovana je godine 1925. kao Radiotjänst (Radio-služba), a 1957. je dobila svoje sadašnje ime. Godine 1979. je reorganizirana u četiri pod-kompanije:

Sjedište Sveriges Radija u Stockholmu

Godine 1993. je provedena još jedna reorganizacija kojom su RR i LRBAB ponovno objedinjene i djeluju kao Švedski radio.

Eksterni linkovi

uredi