Svenka Savić

prof. emerita dr Svenka Savić
Rođenje 16. jun 1940. (1940-06-16) (dob: 80)
Gospođinci, Kraljevina Jugoslavija
Polje Lingvistika
Institucija Univerzitet u Novom Sadu
Alma mater Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Svenka Savić (Gospođinci, Opština Žabalj, Kraljevina Jugoslavija, 16.6. 1940) srpska lingvistkinja i profesorka emerita Univerziteta u Novom Sadu. Redovna profesorka Psiholingvistike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u penziji od 2007. Objavila je velik broj knjiga i naučnih radova o upotrebi jezika u grupama koje u društvu imaju manju moć; uže je usmerena na psiholingvistiku i analizu diskursa.

Profesionalna karijeraUredi

Godine 1964. diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na Katedri za južnoslovenske jezike. Magistrirala je na istom fakultetu na studijskoj grupi Lingvistika. Njena magistarska teza bila je Sintaksičke konstrukcije s pridevima u srpskohrvatskom jeziku. Doktorat je stekla 1977. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za psihologiju (disertacija Razvoj govora kod blizanaca i neblizanaca). Dobitnica je nagrade Laza Kostić (1994), nagrade Izvršnog veća AP Vojvodine za razvoj rodne ravnopravnosti (2003) zlatbe medalje Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta (2010) i medalje za kulturu za ukupno stvaralaštvo Zavoda za kulturu Vojvodine (2011).[1]

Studijski je boravila na Univerzitetu Berkli u Kaliforniji (SAD), Institutu za psiholingvistiku u Nijmegenu (Holandija), Univerzitetu Bafalo (SAD) i Univerzitetu Novi Meksiko (Meksiko). Predavala kao gostujućа profesorка u Oslu, Berlinu, Gracu, Beču, Kopenhagenu, Zagrebu, Sarajevu, Skoplju, Ljubljani, Nikšiću, Podgorici i Nišu.

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu predavala je Psiholingvistiku, Uvod u lingvistiku, Analizu diskursa, Rod i jezik, Uvod u romologiju, Uvod u rodne studije, Feminističku teologiju. Senat Univerziteta u Novom Sadu izabrao ju je u zvanje profesora emeritusa 2010.

Članica je Izvršnog odbora Evropskog društva lingvista. Učestovala je na oko 100 naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Naročito se zalagala za multidisciplinarnost studija, osnivačica Ženskih studija i istraživanja Mileva Marić Ajnštajn u Novom Sadu, kao i Centra za rodne studije u Beogradu. Prvi kurs Analize diskursa u Jugoslaviji održala je osamdesetih godina XX veka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

BibliografijaUredi

 • How Twins Learn to Talk (predgovor Dejvid Kristal, prevod Vladislava Felbabov). Academic Press, London, 1980,
 • Kako blizanci uče da govore, Novi Sad : Filozofski fakultet, 1978.
 • Razvojna psiholingvistika, Novi Sad : Institut za lingvistiku, 1976, 179 str
 • Narativi kod dece, Filozofski fakultet, Institut za južnoslovenske jezike, Novi Sad, 1985, 144 str
 • Strategies Children Use in Answer Questions Posed by Adults: Serbocroatian - Speaking Children from 1 to 3. In: Development of Communication: Social and Pragmatic Factors in Language Acquisition (eds. N. Waterson & C. Snow). London: John Wiley and Sons, 1977, str. 217-225.
 • Psycholinguistics: Recent Studies. In: Yugoslav General Linguistics (ed. M. Radovanović). Amsterdam : J. Benjamins Publ. Co., 1989, str. 321-344.
 • Do Grammatical and Communicative Competence Develop in Parallel Fashion During the Process of Language Acquisition by Children. Proceedings of the 12th International Congress of Linguistics, Beč, 1978, str. 716-720
 • Diskurs analiza, Novi Sad : Filozofski fakultet, 1993.
 • Diskursne osobine izjava saučešća, Zbornik Matica srpske za filologiju i lingvistiku, XL/2 –Novi Sad, 1997, str. 259-266.
 • Diskursne osobine kratkog perfekta, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad, 38/1, 1995, str. 99-112.
 • Istraživanje savremenog gradskog kompleksa: upotreba psovki, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 23/2, 1995, str. 161-176.
 • Istraživanje savremenog gradskog kompleksa: upotreba psovki, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 24/1, 1995, str. 131-137.
 • Pragmatički aspekti vremena u naraciji u srpskohrvatskom standardnom jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad, XXXVII, 1994, str. 543-550.
 • "Nek' božja riječ dođe u naš život": diskursne osobine propovedi, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, XXXV/2, 1992, str. 133-159, (u suautorstvu sa Tadejom Vojnovićem).
 • Iz problematike glagolskih oblika: narativni prezent, MSC, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 14/2, 1985, str. 87-95.
 • Pragmatički aspekti nomina agentis, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 13/1, 1984, str. 247-258.
 • Problemi pragmatičke sinonimije u diskursu, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 12, Beograd, 1982, str. 25-31.
 • Leksičke novotvorine kod predškolske dece, Suvremena lingvistika, Zagreb, 26-27, 1984, str. 53-60.
 • Diskursne osobine konkurencije jezičkih sredstava: doprinos razgovornoj normi. Naučni sastanak slavista u Vukove dana 29/1, (2000), 257-263.
 • T. E. Weeks (1979), Born to Talk, Newbury House Publisher, Rowler, prikaz u: Applied linguistics, Cambridge, 2, 1980.
 • A. B. Zaporozhetz & M. I. Lisina (eds.), Razvitie obscenija u doskoljnikov: harakteristika osnovnyh form obscenija so vzroslymi u detej ot rozdenija do 7 let (The development of communications in the preschool period: characteristics of the basic forms of communication with adults in children from birth to age 7). Moscow: Pedagogika, 1974, str. 228, prikaz u: Journal of Child Language, Cambridge, 6/1, 1978, str. 28-30.
 • Jan Baudouin de Courtenay, Spostrzezenia nad jezykiem dziecka, Wybor i opracowanie Maria Chmura-Klektowa, Polska akademia nauk – Komitet jezykoznawstva, Warszawa, Zaklad narodowz imienia ossolinskich, 51214, prikaz u: Journal of Child Language, 2/2, 1975, str. 326-329.
 • R. Brown (1973), A First Language, The Early Stage, Harvard University Press, prikaz u: Kulonelnyoment a Hngarologia Intezet Tudomanyos Kozlemenyi VI, 18, 1974.
 • Velika biblijska konkordancija, Južnoslovenski filolog, Beograd, 49, 1993, str. 239-247
 • 55 godina Baletske škole u Novom Sadu, Futura publikacije, Novi Sad, 2004, 296. str.
 • Diskurs telefonskih razgovora, Futura publikacije, Novi Sad, 1998, 102 str. (u koautorstvu sa Veronikom Mitro).
 • Diskurs viceva, Futura publikacije, Novi Sad, 1998, (u koautorstvu sa Veronikom Mitro).
 • Govor u prenosu fudbalske utakmice preko radija i televizije: uporedna analiza, Godišnjak Saveza društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije, 2, Novi Sad, 1978, str. 143-154.
 • Usvajanje drugog jezika u prirodnoj sredini: neke osobine indirektnog input govora, Godišnjak Saveza društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije, 4-5, Zagreb, 1981, str. 151-154.
 • Žena skrivena jezikom medija: kodeks neseksističke upotrebe jezika, Futura publikacije, Novi Sad, 48, 2004, str.
 • Tragični andante - Veri Šosberger u spomen, Futura publikacije, Novi Sad, 2000, 28. str.
 • Neke karakteristike dijaloga blizanaca, Zbornik 6, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 1973, str. 113-123 (u koautorstvu sa Mirjanom Jocić).
 • Uporedna analiza diskursa malih oglasa: srpskohrvatski i engleski, R. Šević (ur.). VI kontrastivna jezička istraživanja, Filozofski fakultet, Novi Sad, 1995 (u koautorstvu sa Vladislavom Felbabov).
 • Kognitivna lingvistika, u: Zbornik radova - IV simpozijum kontrastivna jezička istraživanja, ur. M. Tir, Društvo za primenjenu lingvistiku Vojvodine, Novi Sad, 1990, str. 399-403.
 • Terminološki problemi u jugoslovenskoj psiholingvistici, Simpozijum Kontrastivna jezička istraživanja, Novi Sad, 10-11.12.1982, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 1983, str. 139-144.
 • Osnovni principi deskripcije i selekcije razgovornog jezika: Korpus lingvistika. U: Aktuelni problemi gramatike srpskog jezika, 1999, str. 85-89.
 • Pisma u upotrebi, Književnost i jezik (1987), str. 183-201.
 • Ortografija i terminologija u tekstovima o baletu. Jezik danas.4 (1997), str. 10-13.
 • Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici. Lingvističke aktuelnosti, 2000, str. 86-93
 • Another Example of (Non)Visibility of Women in a Textbook. In: Linguistics with a Human Face: Festschrift für Norman Denison, Grazer Linguistische Monographien, ur. K. Sornig; D. W. Halwachs, Ch. Penzinger, G. Ambrosch, 10, 1995, str. 359-364.
 • Nove reči u poeziji Momčila Nastasijevića, L. Laškova et al. (ur.), Zbornik radova posvećen Ivanu Lekovu, Univerzitet u Sofiji, 1994.
 • Standard and nonstandard in institutional dialogues in Serbo-Croatian language, u: Sprachlicher Standard und Substandard in Sudosteuropa und Osteuropa, ur. N. Reiter & U. Hinrichs, Beitrage zur Symposion von 12-16. Oktober 1992, in Berlin, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1994, str. 289-303.
 • New Trends in Educational Policy in the Republic of Serbia, 1990 to Present, D. E. Ager, G. Muskens, S. Wright (eds.), Language Education for International Communication, Multilingual Matters Ltd. Clevedone, 1993, str. 193-202 (u koautorstvu sa Zlatom Jukić).
 • Intercultural Linguistic Activities with Yugoslav Children Living Abroad: Inadequacy of the Domestic Research, O. Murdževa-Škarić (ed.), Intercultural Education, OMEP, Ohrid, 1987, 169-171.
 • From Multilingual to Monolingual Vojvodina: The Case of the Gypsies, Grazer Linguistische Studien, Institut fur Sprachwissenschaft der Univerzitat Graz, 43, 1995, str. 95-103.
 • Grosse Bibelkonkordanc, Zeitrschift fur Balkanologie, Berlin, 1993.
 • Narrative Ability by Bilingual Migrant Children, Informasjonsseminar om migrasjonspedagogisk forskning, Oslo 16-17 januar 1992, Univerzitet u Oslu (8 str. teksta na engleskom jeziku).
 • Discourse features of Curses, Zeitschrift fur Balkanologie, 31/1, 1995, str. 128-149.
 • Language and Sex: Evidence from Serbo-Croatian, European Journal for Semiotic Studies, Vienna, 1/3, 1989, str. 535-556.
 • Pragmatic Aspects of the Gendre of Occupational Terms in Serbo-Croatian, Arbeispapirer Slavisk Institut Arhus, Univerzitet u Arhusu, 1984, str. 1-13.
 • Quelque fontions des questions posés par les adultes aux jeunes enfants, u: La genese de la parole, J. P. Bronckart et al., PUF, Paris, 1977, str. 231-240.
 • The Functioning of Twin Language in Adult-Child Communication: Preliminary Observations on Serbo-Croatian Material, Salzburger Beiträge zur Linguistik, 2, ur. G. Drachman, Tübingen, 1976, str. 303-314.
 • Another Example of (Non)Visibility of Women in a Textbook, Zeitschrift fur Balkanologie, 32/1, 1996, str. 1-7.
 • Aspect of Adult Child Communication: The problem of Question Acquisition, Journal of Child Language, 2/2, Cambridge, str. 555-564 (preštampano u Psychologia wychowawcza, 5/1975 i u Predškolsko dete, 2, Beograd, 1975, str. 245-266).

IzvoriUredi

ReferenceUredi

 1. ((sh))Zbornik u čast Svenki Savić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu