Suva gora ( makedonski: Сува Гора ) je planina, koja se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Makedonije.

Suva gora
Visina 1.401 m
Lokacija
Država Makedonija
Najbliža mjesta Tetovo, Makedonski Brod, Gostivar

U njezinom podnožju se sa zapadne strane nalazi Pološka kotlina (u kojoj se nalaze gradovi Tetovo i Gostivar), a s istočne strane kanjon rijeke Treske.

Ova krška planina spada u staro gorje, potpuno je bezvodna, osim rijeke Treske koja ima neobično dubok i teško prohodan kanjon u planini.

Najviši vrh je Krstec Tepe s 1.401 metrom.

U podnožju planine, na jugoistoku nalazi se gradić Makedonski Brod.

Izvori uredi

  • D. Manaković: Геоморфологија на Сува Гора, Сува Планина и нивните северни огронци. Г.З. на ПМФ, Кн. 16,Св., 4, Skopje, 1968.