Suton (drama)

Suton je drama dubrovačkog književnika Ive Vojnovića objavljena 1901. godine. Predstavlja drugi dio njegove Dubrovačke trilogije, posvećene propasti tradicionalnog dubrovačkog plemstva. Radnja se događa 1832. godine, nekoliko decenija nakon propasti Republike i pod vlašću Austrije, a protagonisti su majka i tri kćeri koje pripadaju plemićkoj obitelji, koja se odbija suočiti sa novom političkom i ekonomskom stvarnošću, te ne želi imati veze s pučanima čak i kada bi im to donijelo ekonomske koristi.

Po motivima drame je Stevan Hristić napisao istoimenu operu, a 1957. je RTV Zagreb prema Vojnovićem tekstu napravila istoimenu TV dramu.