Supruga majka Cao

Supruga majka Cao (曹太妃, osobno ime nepoznato, ? - 562) bila je konkubina Xuana, cara kineske dinastije (Zapadni) Liang. Bila je majka krunskog princa Xiao Kuija, koji je 562. po očevoj smrti postao car. Umrla je iste godine kada i njen muž, a prije smrti joj je sin odao počast sa titulom "Supruga majka"; titulu carica majka je, pak, uživala bivša carica Wang, koja je bila redovna supruga cara Xuana.