Supruga Pan

Supruga Pan (潘淑妃, osobno ime nepoznato, ? -453) bila je supruga, odnosno konkubina kineskog cara cara Wena iz dinastije Liu Song. Caru je rodila princa Liu Juna (princ Shixing). S vremenom je stekla naklonost cara nauštrb njegove službene supruge, carice Yuan Qigui, koja se 440. povukla u osamu i umrla. Zbog toga je postala najmoćnija žena na dvoru, ali i stekla neprijateljstvo krunskog princa Liu Shaoa. Njen sin je, pak, nastojao steći naklonost svog polubrata, i zbog toga je čak sudjelovao u Liu Shaovog zavjeri protiv cara. Kada je car Wen čuo za nju, počeo je pripremati likvidaciju svojih sinova; supruga Pan je, čuvši za to, obavijestila svog sina Liu Juna, koji je zajedno sa polubratom godine 453. organizirao puč u kome je car Wen ubijen. Tom prilikom je ubijena i supruga Pan, ali Liu Jun zbog toga nije zamjerio svom polubratu, kome je ostao vjeran sve dok obojica iste godine nisu ubijeni u ustanku generala.

ReferenceUredi