Superoksid je jedinjenje sa osobinama soli, koji sadrže jon superoksida , npr. KO2.[1][2] Superoksidni jon je produkt 1e- redukcije O2, koja se često dešava u prirodi.

Luisova elektronska konfiguracija superoksida.

Osobine uredi

Kod superoksida kiseonik se javlja sa oksidacionim brojem -½ npr. KO2 - superoksid kalijuma.

Biologija uredi

Superoksid je biološki veoma toksičan i imuni sistem ga proizvodi da ubije nepoželjne mikroorganizme. U fagocitima, superoksid se proizvodi u velikim količinama pomoću enzima NADPH oxidase za korišćenje protiv patogena. Mutacije u genu za NADPH oxidase izazivaju poremećaj imunog sistema zvani hronična granulomatozna bolest.

Reference uredi

  1. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga. 
  2. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd izd.). Prentice Hall. ISBN 978-0-13-175553-6.