Sukarno (ili Soekarno) (Surabaya, 6. lipnja 1901. - Jakarta, 21. lipnja 1970.), indonezijski političar i državnik, jedan od osnivača Pokreta nesvrstanih.

Sukarno

Pod kolonijalnom vlašću uredi

Rodio se kao sin javanskog učitelja i njegove žene s otoka Bali. Kao mladog revolucionara, često su ga zatvarale kolonijalne vlasti. Sukarno je osnivač (1927. godine) i predsjednik Nacionalne stranke Indonezije (Partai Nasional Indonesia) koja se zalagala za neovisnost. Nizozemska kolonijalna uprava uhitila ga je 1929. te je proveo dvije godine u zatvoru. Sukarno je za vrijeme svog boravka u zatvoru među narodom stekao status nacionalnog junaka. Tijekom 1930-ih nekoliko puta je bio u zatvoru, kao i 1942. kada je japanski imperij okupirao otočje.

Drugi svjetski rat i revolucija uredi

Tijekom Drugog svjetskog rata Sukarno je surađivao s Japancima jer je smatrao da će, s njihovom pomoći, doći do cilja kojem je težio - neovisne Indonezije. U revoluciji koja je slijedila nakon japanskog povlačenja Sukarno je, nakon trogodišnjih krvavih borbi s nizozemskim snagama, potpisao primirje krajem 1947. U prosincu 1948. Nizozemci su pokrenuli vojnu ofenzivu i ponovo osvojili većinu zemlje. Krajem 1949. pod pritiskom Vijeća sigurnosti UN-a , na pregovorima u Den Haagu Nizozemska je priznala suverenitet Indonezije koji je stupio na snagu 27. prosinca iste godine.

Neovisna Indonezija uredi

Bio je prvi predsjednik Indonezije od 1945. do 1966. godine. Zaslužan je stvaranje indonezijske neovisnosti od Nizozemske i u skladu s time zvan i "Otac nacije". Na temelju "pet principa" (nacionalizam, internacionalizam, demokracija, blagostanje, vjera u Boga) držao je višeotočnu republiku zajedno. Iako se načelno zalagao za demokraciju, Sukarno je bio autokrat i diktator. Jedan je od pet osnivača pokreta nesvrstanosti (Nehru, Nasser, Tito, Kwame Nkrumah, Sukarno).

S vlasti je svrgnut pučem 1966. godine. Predvodnik puča bio je general-bojnik Suharto.

Peta predsjednica Indonezije (2001. - 2004.) Megawati Sukarnoputri je njegova kćer.