Suha klima je vruća klima koja se nalazi po pustinjama i po stepama. Rasprostranjena je po svim dijelovima svijeta. Postoje dvije vrste suhih klima. To su:

  1. Pustinjska klima
  2. Stepska klima
Dina u Sahari
pustinja Mohave
deve su poznati stanovnici pustinja

Obilježja suhe klime uredi

U suhoj klimi ljeta su vruća a zime tople. Slična je tropskoj klimi. Od tropske klime jedino se razlikuje po padalinama. Suha klima ima malo padalina, pogotovo pustinjska klima. U suhoj klimi ljeti su temperature do 40-45 stupnjeva, a zimi nisu manje od 15 stupnjeva. Srednja temperatura u suhoj klimi iznosi 22-25 stupnjeva. U suhoj klimi rastu biljne zajednice stepe i neki kaktusi. Stepe su biljne zajednice niskih trava, a kaktusi biljke u pustinji.

Pustinjska klima uredi

Glavni članak: Pustinjska klima

Pustinjska klima nalazi se gdje se nalazi pustinja. U pustinjskoj klimi pretežito rastu razni kaktusi jer oni sačuvaju vodu u sebi koliko im treba. Kaktusi imaju na sebi bodljikave iglice. Patuljasta sova kada je velika vrućina se sakrivaju pod hladne grane kaktusa Saguara. Pustinjska klima ima jako malo padalina i zato tu nema puno ljudi.

Stepska klima uredi

Glavni članak: Stepska klima

Stepska klima je klima koja spada u suhe klime. Stepska klima najćešće se prostire u Europi. Ona ima malo padalina, no ne opet tako malo kao pustinjska klima. U njoj raste biljna zajednica stepe. Stepe su biljne zajednice niske trave i rijetkog drveća.

Poveznice uredi