Suha destilacija

Suha destilacija je postupak kojim se iz čvrstih organskih materija kao što je drvo ili ugljen sagorjevanjem uz minimalnu količinu kisika, dobijaju različiti plinoviti i viskozni proizvodi važni za kemijsku industriju.[1]

Suha destilacija
Suha destilacija katrana
Suha destilacija katrana

Sagorijevanje se vrši u retorti ili komori, bez pristupa kisika.

KarakteristikeUredi

Za razliku od destilacije tekućina u kojoj su promjene fizikalnog karaktera, suhom destilacijom nastaju kemijske promjene. Suhom destilacijom drva, pored drvenog ugljena, dobija se i octena kiselina, metanol, aceton i katran, iz kog se kasnije može izdvojiti ksilen, krezol i drugi korisni spojevi.[1]

Od ugljena se suhom destilacijom mogu dobiti vrlo različiti proizvodi, zavisno od toga vrši li se ona na temperaturi do 600 °C[2], - to se zove švelanje, ili većim od 900 °C, a to je onda koksiranje.[2]

Uglavnom se švela smeđi ugljen, a osim švelnoga koksa i švelnoga plina dobija se i švelna voda, laka ulja te švelni katran.[1]

Za koksiranje se uzima kameni ugljen, a proizvodi su koks, koksni plin, amonijum hidroksid i katran, iz kojega se daljnjom separacijom dobivaju benzen, toluen, naftalen, katranska smola i drugi proizvodi.[1]

Postupak suhe destilacije na temperaturi od 450 °C do 600 °C zove se i karbonizacija, a postupak na temperaturama iznad 900 °C koksiranje.[2]

ReferenceUredi

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 destilacija (hrvatski). Leksikografski zavod Miroslav Krleža. http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=14783. Pristupljeno 14. 10. 2015. 
  2. 2,0 2,1 2,2 Concise Encyclopedia Chemistry (engleski). Walter de Gruyter. https://books.google.hr/books?id=Owuv-c9L_IMC&pg=PA240&hl=hr#v=onepage&q&f=false. Pristupljeno 14. 10. 2014. 

Vanjske vezeUredi