Sufozija (geologija) je filtraciono razaranje sredine koje se ispoljava kroz pokretanje, transport pa i iznošenje finozrne frakcije vodom dok osnovni skelet trpi manje promene ili biva gotovo nepromenjen, a javlja se naročito u peskovito-prašinastim sredinama neujednačenog granulometrijskog sastava. Kao posledica javlja se uleganje viših slojeva što se manifestuje tanjirastim udubljenjima.

Unutrašnja sufozija je lokalnog karaktera i praćena je odlaganjem pokrenute frakcije na manjem ili većem rastojanju zavisno od lokalne raspodele gradijenata i poroznosti.

Spoljašnja sufozija nastaje na izlaznim konturama, na kontaktu sa atmosferom ili površinskim vodotokom. Može se još javiti i na kontaktu dve sredine različitog granulometrijskog sastava i vodopropusnosti pa se još zove i kontaktna sufozija.

Spoljašnje veze

uredi