Stvaranje (teologija)

(Preusmjereno sa Stvaranje svijeta)

Stvaranje (Kreacija) je doktrinalno mišljenje mnogih religija i filozofskih sistema prema kojima je jedan Bog, grupa bogova ili božanstava odgovorno za stvaranje univerzuma. Kreacionizam je ideologija koja se temelji na doktrini stvaranja, ali nije njen sinonim.

Indijska filozofijaUredi

U drevnim indijskim mitovima govorilo se o stvaranju sveta, da ga je stvorio prvobitni božanski par, nebo i zemlja, ili žrtva velikog čoveka, ili Brahma, dok filozofsko mišljenje ostavlja po strani sve to i veli da svet nema početka, već postoji oduvek. U samkhyi, budizmu, đainizmu, mimamsi, vaišešiki i nyayi bog ne stvara svet, već najviše ako nadzire zakon karme i sprečava skretanje njenog toka.[1]

  1. Đuzepe Tuči, Istorija indijske filozofije (str. 223-229), NOLIT, Beograd, 1982.