Stranka zaštite ljudskih prava

Stranka zaštite ljudskih prava (engleski: Human Rights Protection Party, HRPP) je politička stranka koja djeluje na Samoi. Osnovana je godine 1979. od strane Va'ai Kolonea i Tofilau Eti Alesane, političara suprotstavljenih vladi tadašnjeg premijera Tupuoli Efiju. Pobijedila je na izborima 1982. kada je Kolone došao na vlast, ali je kraće vrijeme iste godine vlast ponovno preuzeo Efi. Godine 1982. je Alesana ponovno postao premijer, i od tada do danas HRPP je kontinuirano na vlasti - jedini izuzetak predstavlja period od 1985. do 1988. kada je frakcija HRPP ušla u koaliciju s Efijevim pristašama.

Od 2006. godine, kada je došlo do raskola u opozicijskoj Samoanskoj demokratskoj ujedinjenoj partiji, HRPP predstavlja jedinu službeno priznatu političku stranku u samoanskom parlamentu.