Stranka nacionalnog oslobođenja (Kostarika)

Nacionalna stranka oslobođenja (španjolski: Partido Liberación Nacional) je politička stranka u Kostariki. Stranku je 1951. godine osnovao José Figueres, nedugo nakon završetka građanskog rata. Temeljena na socijaldemokraciji i demokratskom socijalizmu, PLN je stranka lijevog centra i članica Socijalističke internacionale.

Nacionalna stranka oslobođenja
Partido Liberación Nacional
Osnivač José Figueres
Osnivanje 1951.
Ideologija Socijaldemokracija
Demokratski socijalizam
Politička pozicija lijevi centar
Međunarodna afilijacija Socijalistička internacionala
Službene boje          
Zakonodavna skupština
23 / 57

Tokom godina, PLN je postala jedna od najvažnijih stranaka na kostarikanskoj političkoj sceni. Među istaknutim članovima stranke bili su, uz osnivača Figueresa, nobelovac za mir, Óscar Arias, te predsjednica Kostarike, Laura Chinchilla.