Stranka Jugoslavena

Stranka Jugoslavena ili Stranka Jugoslovena (SJ) je naziv za političku stranku koja je djelovala u Jugoslaviji na samom početku demokratskih promjena 1990-ih, kada je u republikama tadašnje Jugoslavije napušten jednostranački komunistički sistem.

Prva podružnica Stranke Jugoslovena je formirana u Zagrebu 06.03.1990.. Njen prvi predsjednik je bio Ante Ercegović. 1991.godine Izborna Skupština u Sarajevu bira Predsjednika Dr Mirko Frančeski iz Splita. Za predsjednika IO SJ izabran je Prof. Dr Ante Popović. Posle eksplozije bombe u advokatskoj kancelariji Predsjednika Frančeskog u Splitu, on podnosi ostavku i stranku preuzima Dr Veso Trninić iz Sarajeva. Zbog ratnih okolnosti 1993.g. iz tadašnjeg Sarajeva Dr Veso Trninić svu dokumentaciju i pečat dostavlja Dr Vinku Periću u Gradišku, kod koga se i danas nalazi većina pisane i video dokumentacije.

U Beogradu je formirana podružnica 1991. godine na osnivačkoj skupštini u Hotelu Jugoslavija i njen prvi predsenik bio je pravnik Staniša Trifunović. Doc. Dr Vinko Perić, sadašnji (2013) Predsjednik Srpske napredne stranke RS je inače član Ruske Akademije naučnih otkrića i pronalazaka, kao i redovni član Srpske kraljevske asocijacije akademika Srbije. Bio je jedan od osnivača Stranke Jugoslovena, Predsjednik podružnice Bosanska Gradiška i član Savetodavnog odbora SJ. Od poznatijih osnivača Stranke Jugoslovena su i: Prof. Dr Emil Vlajki, Prof. Dr Svetozar Livada, Dr Drago Zlopaša, mr Luka Petrović, Dr Dragutin Ilić, Dr Perica Bundalo, Dr Pero Višnjić, Prof. Dr Ante Popović, Zaharije Trnavčević, Simo Brajević, Božidar Milosavljević, Sanja Lokar, Sonja Petrović, Blagoje Josipović, Blaško Gabrić, itd. . .

Za razliku od mnogih tada formiranih stranaka SJ je nastojala djelovati na cijeloj teritoriji SFRJ, a okupljala je građane koji su se u etničkom smislu izjašnjavali kao Jugoslaveni. Na popisu 1991. godine u BiH ih je bilo preko 12%.

Njen program se zalagao za očuvanje Jugoslavije, bilo kao federacije, bilo kao unitarne države podijeljene na autonomne regije.

S obzirom da se većina stanovništva svih republika osim Srbije i Crne Gore uglavnom opredijelila za stranke s nacionalnim predznakom, a u Sloveniji, Hrvatskoj kao i većna naroda u BiH, za separatističku opciju, a sve uz svestranu pomoć stranog faktora. Jugosloveni su tada bili ignorisani, omalovažavani, šikanirani, te osim partnersko-koalicione stranke Reformskih snaga Ante Markovića većina drugih su bile neprijateljski raspoložene prema Jugoslovenima, a u BiH posebno od SDA. SDA je sve uradila da Jugosloveni ne izađu u BiH na izbore i da njihov kao "Jugosloven" Dr Ejub Ganić prođe, što im je i uspjelo. Izbijanje rata i raspad države su joj vrlo brzo i potpuno onemogućili rad, te se postupno ugasila.