Wikipedia:Igralište

(Preusmjereno sa Stranica za vježbanje)
Stećak sa natpisom u Piperima, Lopare

Stećci u Loparama nalaze se na 30 lokacija, na području Majevice, Lopare, Bosna i Hercegovina.

Stećci u PiperimaUredi

Stećci u Piperima su skupina od 21. stećkaa podijeljenih u tri grupe, smeštenih na lokalitetu Mramorje. U blizini stećaka nalazi se i jedna zemljana gomila koju narod naziva Crkvinom ili Crkvištem, i predpostavlja se da se u srednjem vijeku tu nalazila crkva.

OpisUredi

Ukupno se na ovim, djelimično uređenim lokacijama nalazi 21 stećak. Šest spomenika posjeduje ćiriličke natpise koji govore o pokojnicima sahranjenim ispod kamenih gromada.[1]

Najbolje očuvan natpis jeste na stećku ispod koga je sahranjen Miloš Bratosalić, jedan od lokalnih srednjovekovnih velikaša. Na još jednom stećku u nalazi se natpis u kojem se spominje još jedan Bratosalić, a nije isključeno da se i neki od natpisa koje je danas teško rekonstruisati odnosi takođe na neke druge pripadnika roda Bratosalića. Natpis Miloša Bratosalića preveden na bosanski jezik glasi:[2]

  „Ovde leži Miloš Bratosalić na svojoj zemlji (n)a Visorah (Visori) a postaviše biljeg sinovi Pribisav i Pribil i Radiš i (Mi)Liša i Vuk i s rod(om)“
()

 
Stećaci u Tobutu, Lopare

Stećci u TobutuUredi

Lokalitet Pravoslavnog grobljaUredi

Nekropola sa stećcima je na lokalitetu Pravoslavnog groblja, zaseok Trnačko. Čine je tri spomenika — stupa, od kojih su dva polegnuta i premještena sa svog prvobitnog položaja i danas se nalaze uz samu ogradu groblja, dok treći nije pomjeren. Svi spomenici su ukrašeni krstom, od toga su dva ukrašena i sabljom, a jedan sa dvije polujabuke koje su isklesane (ispupčene) sa strana spomenika.

Lokalitet Bijelića grobljaUredi

Nekropola stećaka u selu Tobut nalazi se na granici sa Peljavama pored današnjeg Bijelića groblja. Iako je po broju stećaka ova nekropola vrlo mala ona sadrži dva dosta dobro sačuvana natpisa . Na nekropoli se ukupno nalaze četri stećka od kojih su u grupi tri sanduka i dvadesetak metara dalje jedan stub . Stećci osim natpisa nemaju nikakvih ukrasa . Prvi natpis se nalazi na stećku tipa sanduk i pisan je čak na tri strane . Ovaj natpis glasi :

  „АСЕ ЛЕЖИ ДРАГОЈЕ ЈУНОТИЋ ТУПКОВИЋ ПЛЕМЕНИТИ СВИБНИЧАНИН А ПОСТАВИСТА БИЛИГ 2 СИНА МИЛОБРАТ И ПРИБИЛ , А ТКО ЋЕ СИ БИЛИГ ПОГУБИТИ ПОГУБИ ГА БОГ(и још) БОКАТИН ДИЈАК.“
()

Drugi natpis se nalazi na stećku tipa stuba , sa dvije strane , i on glasi :

  „+СЕ ЛЕЖИ БРАТИМИО БРАНКОВИЋ , БОЉЕРАДОВ УНУК , НА СВОЈОЈ ЗЕМЉИ ПЛЕМЕНИТОЈ НА АКОВИ ...КО ЋЕ СИ БИЛИГ ПОГУБИТИ ПОГУБИ ГА БОГ. ПОСТАВИ БИЉЕГ СИН ЈЕГОВ НАЈМЛАЂИ И БРАТОЛ СВОЈЕМУ ОЦУ Н...А..Т..“
()

Nekropole u PribojuUredi

Nekropola Petkovića grobljeUredi

Srednjevjekovna nekropola koja se nalazi na Petkovića groblju na granici Priboja sa Tobutom (pored puta Priboj- Lopare), nije istraživana, tako da nema monog pisanih podatke o njenom ranijem izgledu. Na njoj je prisutno devet srednjevjekovnih spomenika. Na tom lokalitetu ranije je bilo oko petnaest nadgrobnih spomenika ali ih je narod iskoristio za građenje objekata.

Oblici spomenika su različiti, prepoznati su obični sljemenjaci, zatim sljemenjaci sa postoljem, spomenici u obliku sanduka i u obliku stuba. Tri stećka su ukrašena. Sačuvani su prikazi spirale, mača i polumjeseca. Na spomeniku u obliku stuba ranije je bio prepoznatljiv znak krsta i početak nerazumljivog natpisa.[3]

Nekropola na brdu RustUredi

O srednjevjekovnoj nekropoli na brdu Rust u Priboju se nema mnogo govoriti , nadgrobni spomenici su mahom uništeni gradnjom puteva i kuća i od sačuvanih spomenika na nekropoli danas postoji pet loše sačuvanih bez natpisa i ukrasa obraslih mahovinom i šibljem . Tri izolovana stećka koja su unutar ograde pravoslavnog groblja su načinjena od vrlo lijepog kamena i malo bolje očuvana a preostala dva se nalaze neki dvadesetak metara dalje u šikari . Spomenici su oblika stele i sarkofaga.

Nekropola u LipovicamaUredi

Nekropola Jezero u selu Lipovice se nalazi uz lokalni put koji vodi prema Busiji i prema mojim zapažanjima ima sačuvana 24 stećka od kojih tri imaju sačuvane ukrase u vidu spirale i polumjeseca a jedan sljemenjak ima relativno dobro sačuvan natpis koji je i objavljen u nekom od arheoloških zbornka , transkriptovan natpis glasi "АСЕ ЛЕЖИ ХОТНОГОСАЛИ НА СВОНЗМИЛИ НА ПВЕМЕНИТОН БИЛИГ МУ ПОСТАВН РАДОВСИ ИРАДОВИ СН ОБА“.

Odnosno „Ase Leži (ovdje leži) Hotin Bogosalić na plemenitoj svojoj zemlji , postavi (spomenik) Radovan i Radovin , sina oba.

Spomenici su uglavnom u oblicima sarkofaga i stela , zapažen je samo jedan sljemenjak i dvije ploče.

Nekropola u BrijestuUredi

U Brijestu iznad Tomića kuća pokraj malenog pravoslavnog groblja nalazi nekropola Mramorje takođe u veoma lošem stanju od nekadašnjih petnaestak spomenika danas je sačuvano tek sedam do su ostali odveženi sa lokacije i iskorišteni kao građevinski materijal. Posebnu pažnju privlači veliki obelisk visok 1.8m , širine 0.85m oboren na zemlju od strane huligana ,na čijoj prednjoj strani su nekad bili vidljivi prikazi osmokrake zvijezde i zmije. Ostali spomenici su oblika ploča i sarkofaga.

ReferenceUredi

[[Kategorija:Nekropole stećaka] [[Kategorija:Stećci sa natpisom|L,]