Sto dana (francuski: Cent-Jours) je naziv za kratkotrajni period historije Francuske koji je počeo 1. marta 1815. sa povratkom bivšeg cara Napoleona I u Francusku, a završio 22. juna 1815. sa njegovom drugom abdikacijom, odnosno konačnim završetkom francuskog Prvog carstva i početkom Druge burbonske restauracije.

Napoleon je godinu dana ranije bio svrgnut nakon poraza u ratu protiv Šeste koalicije, te je obnovljena stara monarhija pod dinastijom Bourbona, a Napoleon protjeran na otok Elbu, kojim je nominalno upravljao kao vladar. Novi rojalistički režim je, međutim, brzo postao nepopularan, a pobjednički saveznici Šeste koalicije na međusobnim pregovorima u Beču došli na rub oružanog sukoba. Napoleon je to iskoristio kako bi se iskrcao na francuskom tlu i munjevito preuzeo vlast. Ta je vlast, međutim, bila kratkotrajna; povratak Napoleona je ujedinio dotle posvađane saveznike, koji su se udružili u novu Sedmu koaliciju i porazili Napoleona u bitci kod Waterlooa. Nakon toga je Napoleon abdicirao te je prognan na Svetu Helenu, a u Francuskoj je ponovno uspostavljena monarhija.

Literatura

uredi


Prethodi:
Prva burbonska restauracija
Period historije Francuske Slijedi:
Druga burbonska restauracija