Sterilizacija (mikrobiologija)

Sterilizacija je higijenski postupak kojim se neka supstanca ili predmet oslobađa štetnih mikroorganizama (kao što su gljivice, bakterije, virusi i prioni).

Sterilizacija je izuzetno važna u kirurgiji kako bi se spriječile post-operativne infekcije i komplikacije (dezinfekcija), kao i prehrambenoj industriji kako bi se spriječilo trovanje hranom i širenje zaraznih bolesti (pasterizacija).

Sterilizacija se provodi grijanjem, zračenjem, primjenom kemikalija ili filtriranjem.

Vanjske veze

uredi