Stereocentar (stereogeni centar) je atom za koga je vezan takav set grupa da zamena bilo koje dve grupe proizvodi stereoizomer.[1]

Hiralni center je stereocentar koji se sastoji od atoma sa skupom liganda (atoma ili grupa atoma) u prostornom aranžmanu koji se ne može preklopiti sa njegovom slikom u ogledalu. Hiralni center je generalizovana ekstenzija asimetričnog ugljenikovog atoma, koji je atom ugljenika vezan za četiri različite grupe, takve da zamena bilo koje dve grupe proizvodi enantiomer.[2] U organskoj hemiji hiralni centar se obično odnosi na ugljenik, fosfor, ili sumpor, mada je moguće i za druge atome da imaju hiralne centre.

Termin stereocentar su uveli 1984 Mislov i Siegel.[3]

Vidi još

uredi

Reference

uredi
  1. Solomons & Fryhle. (2004). Organic Chemistry, 8th ed.
  2. IUPAC-definition of chirality center
  3. Stereoisomerism and local chirality Kurt Mislow and Jay Siegel, J. Am. Chem. Soc.; 1984; 106(11) pp 3319 - 3328; DOI:10.1021/ja00323a043

Literatura

uredi