Stavropigija (grč. staurós: krst), polaganje krsta u temelju novog manastira ili crkve. Pravo episkopa.


Izvor: