Muzej Jevreja Bosne i Hercegovine

(Preusmjereno sa stranice Stara sinagoga u Sarajevu)

Muzej Jevreja Bosne i Hercegovine smješten je u objektu nekadašnje Stare sinagoge u Sarajevu.

Stara sarajevska sinagoga, danas muzej Jevreja Bosne i Hercegovine.

Podignut je 1580. kada je rumelijski beglerbeg Sijavuš-paša dao novac za izgradnju velikog stambenog objekta za judaističku sirotinju Sarajeva (koji je bio poznat kao Sijavuš-pašina daira, ili Velika avlija). Do kraja XVI. stoljeća u prostoru Velike avlije nastaje prva sinagoga, Stari judaistički hram.

U Drugom svjetskom ratu muzej je služio kao zatvor.