Stara bazilika Svetog Petra

Stara bazilika Svetog Petra u Vatikanu (italijanski: Antica basilica di San Pietro in Vaticano), ponekad navođena i kao Konstantinova bazilika, bila je zgrada koja je stajala na mjestu današnje bazilike sv. Petra u Rimu od 4. do 16. vijeka. Sagrađena je na mjestu gdje je u antičko doba stajao Neronov cirkus.

Rekonstrukcija izgleda Stare bazilike 1450. na crtežu iz 19. vijkeka

Izgradnja bazilike je započela između 326. i 333. po naređenju rimskog cara Konstantina kao dio njegovih nastojanja da se u Carstvu promovira nedavno ozakonjeno kršćanstvo. Kao lokacija je odabrano mjesto koje su kršćani tradicionalno smatrali grobom Svetog Petra. Izgradnja bazilike je trajala 30 godina, i sa vremenom je postala mjesto gdje su se krunili pape, a u njoj se 800. Karlo Veliki okrunio za cara Svetog Rimskog Carstva. Zbog svega toga je postala jedna od najvažnijih crkava u kršćanskom svijetu.

Početkom 15. vijeka, nakon što su se pape vratile iz Avignona, ispostavilo se da je bazilika oštećena. Poznati umjetnici Leon Battista Alberti i Bernardo Rossellino su tada radili na njenoj dogradnji i obnovi. Te je radove nastojao nastaviti i papa Julije II, ali se na kraju odlučio da sagradi potpuno novu Baziliku. Tokom izgradnje su se sve do 1544. pronalazile grobnice i ostaci tamo sahranjenih papa i svetaca.

Eksterni linkovi uredi