Srpski dijalektološki zbornik

Srpski dijalektološki zbornik, skraćeno SDZb, jeste publikacija o narodnim govorima koju izdaje SANU od 1905. godine. U njegovom prvom broju objavljena je studija Aleksandra Belića Dijalekti istočne i južne Srbije, kojom je postavljen temelj u proučavanju prizrensko-timočkih govora srpskog jezika. SDZb je do danas izašao u 57 svezaka. Objavljene su brojne studije o srpskim govorima, kao i rečnici pojedinih govora. Izdaje ga Institut za srpski jezik Srpske akademija nauka i umetnosti. Do sada je najobimnija sveska br. LVII (2010), u kojoj je na 1062 strane objavljen Crnotravski rečnik.

Od 1905. do 1960. godine uređivao ga je Aleksandar Belić (I–XIII knjiga), od 1960. do 1974. Mihailo Stevanović (knjiga XIV–XX), od 1976. do 1999. Pavle Ivić (knjiga XXI– XLVIII), a od 2002. Aleksandar Mladenović (od knjige knjiga XLIX-LV). Sekretar redakcije je Slobodan Remetić. Nakon smrti Aleksandra Mladenovića (2010), urednik Srpskog dijalektološkog zbornika postao je Slobodan Remetić.

SDZb je stekao status reprezentativnog glasila toga tipa u slovenskom svetu. Na njegovim stranicama objavljene su važbe monografije iz srpske dijalektologije, među kojima i dve Belićeve i četiri Ivićeve. Iako profilisan da objavljuje priloge iz nacionalne naučne discipline, SDZb ima status časopisa međunarodnog ranga.