Spisak srpskih narodnih pesama

(Preusmjereno sa stranice Srpske epske narodne pesme)

Spisak srpskih epskih narodnih pesama obuhvata srpske epske narodne pesme razvrstane po ciklusima, od kojih je najčuveniji Kosovski ciklus.

Za neke od narodnih epskih pesama je sačuvano i ime izvođača ("autora") od koga su zabeležene.

Neistorijski ciklus

uredi
 • Bog nikom dužan ne ostaje (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Braća i sestra (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ko krsno ime slavi, onom i pomaže (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ognjena Marija u paklu00 (Vuk Karadžić, 1845.)
  • Ognjena Marija u paklu, ali drukčije
 • Sveti Nikola|Sveti Nikola (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Sveci blago dijele (Vuk Karadžić, 1845.)

Pretkosovski ciklus

uredi
 • Ban Milutin i Duka Hercegovac (Vuk Karadžić, 1814.)
 • Banović Strahinja (pevač Starac Milija,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Darovi svetog Jovana Vladimira
 • Dijete Jovan i ćerka cara Stefana
 • Dušan hoće sestru da uzme (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ženidba Dušanova (pevač Tešan Podrugović,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1814.)
 • Ženidba kneza Lazara (Vuk Karadžić, 1814.)
 • Ženidba kralja Vukašina (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Zidanje Ravanice (pevač Starac Raško,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Zidanje Skadra (pevač Starac Raško,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1814.)
 • Kako se krsno ime služi (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Kralj Vladimir i Sveti Naum
 • Milan-beg i Dragutin-beg
 • Miloš u Latinima (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Nahod Momir (pevačica Slepa Živana,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Put kralja Vladimira
 • Sveti Savo (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Smrt Dušanova
 • Smrt cara Uroša
 • Tri dobra junaka
 • Udaja sestre Dušanove (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Uroš i Mrnjavčevići (pevač Starac Raško,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Car Duklijan i Krstitelj Jovan
 • Car Kostantin i đače samouče
 • Carica Milica i zmaj od Jastrepca (Vuk Karadžić, 1845.)

Pesma o kralju Budimiru (Miloś Milojević)

Kosovski ciklus

uredi
Glavni članak: Kosovski ciklus
 • Kneževa večera
 • Kneževa kletva|Kneževa kletva
 • Kosančić Ivan uhodi Turke
 • Kosovka devojka (anonimna slepa pevačica,[1] zabeležio Vuk Karadžić)
 • Kosovka djevojka (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Kosovski boj|Kosovski boj
 • Musić Stevan (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Obretenije glave kneza Lazara (anonimna slepa pevačica,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Propast carstva srpskoga (anonimna slepa pevačica,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Sluga Milutin
 • Smrt majke Jugovića (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Smrt Miloša Dragilovića (Obilića)
 • Car Lazar i carica Milica (pevač Tešan Podrugović,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Car Lazar se privoleva carstvu nebeskom
 • Carica Milica i Vladeta vojvoda (Vuk Karadžić, 1845.)

Pesme o Marku Kraljeviću

uredi
 • Djevojka nadmudrila Marka (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Sestra Leke kapetana (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ženidba Marka Kraljevića (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Lov Markov sa Turcima
 • Marko Kraljević i 12 Arapa (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Alil-aga (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Arapin (pevač Tešan Podrugović,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i beg Kostadin (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i brat mu Andrijaš (Valtazar Bogišić, 1878.)
 • Marko Kraljević i Zekavica Igor (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i vila (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Krstić Matija (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Vuča dženeral (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Đemo Brđanin (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i kći kralja Arapskoga (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Ljutica Bogdan (pevač Tešan Podrugović,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Mina od Kostura (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Musa Kesedžija (pevač Tešan Podrugović,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i orao
 • Marko Kraljević i soko (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Filip Madžarin (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević u Azačkoj tamnici (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević ukida svadbarinu (anonimna slepa pevačica,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko pije uz ramazan vino (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko poznaje očinu sablju (pevač Tešan Podrugović,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Oranje Marka Kraljevića (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Smrt Kraljevića Marka (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Turci u Marka na slavi (Vuk Karadžić, 1845.)

Pokosovski ciklus

uredi
 • Orao se vijaše nad gradom Smederevom (Najstariji sačuvani zapis srpske narodne pesme 1497. godine)
 • Bolani Dojčin (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Dioba Jakšića
 • Đurđeva Jerina (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ženidba Đurđa Smederevca
 • Ženidba Popović Stojana
 • Ženidba Maksima Crnojevića (pevač Starac Milija,[1] zabeležio Vuk Karadžić)
 • Kad je Vuk Ognjeni umro šta je naredio na samrti (V. Bogišić, Narodne pjesme iz starijih, najviše primorskih zapisa, knj. prva, Beograd 1878, br. 16)
 • Margita djevojka i vojvoda Rajko (pevač Starac Raško,[1] zabeležio Vuk Karadžić)
 • Oblak Radosav (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Oslobođenje Beča od Turaka
 • Porča od Avale i Zmajognjeni Vuk (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Smrt vojvode Kajice
 • Smrt vojvode Prijezde (pevačica Slepa Jeca,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Smrt Maksima Crnojevića

Hajdučke i uskočke pesme (1500-1700)

uredi

Pesme o oslobođenju Srbije i Crne Gore

uredi
 • Boj na Mišaru
 • Boj na Salašu
 • Boj na Čokešini
 • Ženidba Todora od Stalaća (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Knez Ivan Knežević
 • Lazar Mutap i Arapin
 • Perović Batrić
 • Početak bune protiv dahija
 • Rastanak Kara-Đorđija sa Srbijom
 • Tri sužnja
 • Uzimanje Užica

Nerazvrstane

uredi
 • Dunav se Savom oženio (Erlangenski rukopis, 1925.)
 • Đakon Stefan i dva anđela (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Žali Zare da žalimo
 • Zaručnica Laza Radanovića (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Jovan i divski starješina (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Jurišić Janko (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Kumovanje Grčića Manojla (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ljutica Bogdan i vojvoda Dragija (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Mujo i Alija (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ni zorice, ni bijela danka (Erlangenski rukopis, 1925.)
 • Popijevka Radića Vukojevića (Bogišićev zbornik, 1878.)
 • San carice Milice
 • Sekula se u zmiju pretvorio (Vuk Karadžić, 1845.)

Izvori

uredi

Reference

uredi

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi