Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini

Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini je organski dio Srpske pravoslavne crkve.

Sačinjavaju je Mitropolija dabrobosanska i eparhije Zahumsko-hercegovačka i primorska, Bihaćko-petrovačka, Zvorničko-tuzlanska i Banjalučka.

Episkopski savjet uredi

Episkopski savjet se sastaje pod predsjedništvom mitropolita dabrobosanskog Nikolaja, a sastavljaju ga još episkopi zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije, bihaćko-petrovački Hrizostom, zvorničko-tuzlanski Vasilije i banjalučki Jefrem.

Oni se sastaju radi savjetovanja i donošenja odluka iz nadležnosti Episkopskog savjeta.

Episkopski savjet raspravlja o problemu vraćanja imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno zgrade Bogoslovije u Sarajevu, pitanjima penzijskog i zdravstvenog osiguranja sveštenika i drugih lica na službi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, vjeronauci u osnovnim i srednjim školama, te položaju sveštenika vjeroučitelja.

O svome radu, Episkopski savjet izvještava Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve.

Katihetski odbor uredi

Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini je na sjednici 2001. godine donio odluku o osnivanju Katihetskog odbora.

Katihetski odbor je, pored ostalog, dužan da brine o programu i udžbenicima za vjeronauku, kao i o polaganju stručnih ispita za vjeroučitelje na prostoru Bosne i Hercegovine.

Na čelu Katihetskog odbora Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini se nalazi jedan od vladika u sastavu Episkopskog savjeta, a njega postavlja i razrješava Episkopski savjet.

Vidi još uredi

Izvori uredi