Srpska narodna slobodoumna stranka

Srpska narodna slobodoumna stranka je bila politička stranka osnovana 1861. godine koja je okupljala Srbe u Vojvodini, tada pod vlašću Austro-Ugarske. Osnivač joj je bio sr:Svetozar Miletić, gradonačelnik Novog Sada i zastupnik u mađarskom Parlamentu i hrvatskom Saboru. Godine 1919. ujedinila se u Jugoslovensku demokratsku stranku Ljubomira Davidovića.