Srpska demokratska stranka (BiH)

Srpska demokratska stranka (SDS) je politička stranka u Bosni i Hercegovini. Trenutni v. d. lider ove stranke je Milan Milićević.

Osnovana je 1990. pred prve demokratske izbore u Bosni i Hercegovini kao etnički opredeljena stranka Srba, a predvodio ju je Radovan Karadžić. Na izborima 1990. godine je osvojila je 72 zastupnička mjesta i formirala koalicijsku vladu sa druge dve nacionalne stranke. Ta se koalicija raspala nakon raspada SFRJ.

SDS se protivila izdvajanju Bosne i Hercegovine iz Jugoslavije te je formirala protivustavnu Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će kasnije postati Republika Srpska. Neki od čelnika ove stranke su bili optuženi i osuđeni za ratne zločine pred Međunarodnim sudom u Haagu (Karadžić, Plavšić, Brđanin, Babić i drugi).

Nakon završetka rata i potpisivanja Daytonskog sporazuma, SDS je slabila u korist nešto umjerenijih srpskih nacionalnih stranaka.

Na lokalnim izborima 2012. godine Srpska demokratska stranka je osvojila najviše glasova od svih srpskih političkih partija u Bosni i Hercegovini.

Povezano

uredi